stowarzyszenie miłośników kultury i sztuki irys kluczborski dom kultury

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI I KULTURY "IRYS"

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki “IRYS” rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 roku. Główne cele naszej organizacji to:
– rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych

– wspieranie działalności kulturalnej zespołów artystycznych i nieformalnych klubów młodzieżowych

– organizowanie imprez artystycznych i innych

– działałalność edukacyjna – tworzenie warunków do kulturowego rozwoju osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, wychowawczą, oświatową i dydaktyczną. Organizuje oraz współorganizuje wiele imprez dla ludności Kluczborka.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki “IRYS” rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 roku. Główne cele naszej organizacji to:
– rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych

  • wspieranie działalności kulturalnej zespołów artystycznych i nieformalnych klubów młodzieżowych
  • organizowanie imprez artystycznych i innych
  • działałalność edukacyjna – tworzenie warunków do kulturowego rozwoju osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, wychowawczą, oświatową i dydaktyczną. Organizuje oraz współorganizuje wiele imprez dla ludności Kluczborka.

W 2009 roku Stowarzyszenie “IRYS” aktywnie włączyło się w działalność kulturalną Kluczborka. Po raz kolejny Stowarzyszenie “IRYS” wzięło udział w “Majówce Stowarzyszeń”, podczas której zaprezentowało wystawę fotograficzną z realizowanych działań. Ponadto jako współorganizator wraz z Kluczborskim Domem Kultury zorganizowało dwie, cykliczne i istotne dla promocji miasta imprezy artystyczne: III Międzynarodowy Festiwal Piosenki “Kluczborskie Trele” oraz II Meeting Muzyczny “Letnia Noc z Bluesem i Rockiem”. Obydwie imprezy cieszyły się popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i okolic. W 2009 roku Stowarzyszenie już po raz trzeci wzięło udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2009 pod hasłem: Zabytkom na odsiecz “Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Podczas zorganizowanego seminarium przybliżono uczestnikom historię zabytków z Kluczborka i okolic. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie I Ogólnopolskiego Pleneru Artystów Plastyków Kluczbork 2009 “Śladami Dzierżona”. Plener zorganizowano wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Sztuka Użytkowa, Urzędem Miasta, Administracją Oświaty i Kluczborskim Domem Kultury. W Plenerze uczestniczyło 20 artystów plastyków z Kluczborka i całego kraju oraz 10 twórców nieprofesjonalnych z Kluczborka. Prace artystów zaprezentowano 26 września 2009 roku na wystawie poplenerowej w kluczborskim Muzeum im. Dzierżona z udziałem przedstawicieli władz miasta i zaproszonych gości. W kolejnym miesiącu odbyła się wystawa poplenerowa twórców nieprofesjonalnych w Klubie “Labirynt” Kluczborskiego Domu Kultury, na której otwarcie przybyło blisko 600 osób. Również w październiku został wydany katalog, który w nakładzie 250 sztuk wydano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. W bieżącym roku kalendarzowym Stowarzyszenie będzie kontynuowało samodzielne działania i pomoc przy realizacji cyklicznych imprez kulturalnych, a także podejmie nowe działanie artystyczne na rzecz miasta Kluczbork i jego mieszkańców.

Skip to content